Tiếng Việt / Vietnamesisch
Read

Tiếng Việt / Vietnamesisch

by caritasbetzdorf

BẠN PHẢI BIẾT GÌ VỀ COVID-19 HIỆN TẠI? Ở ĐÂY CÓ THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT VỀ APP CẢNH BÁO COVID-19 Tổng quan về cách cư xử, luật lao CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG. động và qui định du lịch www.integrationsbeauftragte. Sức khỏe de/corona-warn-app LÀM CÁCH NÀO ĐỂ... More

Read the publication