ትግርኛ / Tigrinja
Read

ትግርኛ / Tigrinja

by caritasbetzdorf

ብዛዕባ ኮሮናቫይ ረስ እንታይ ክትፈ ልጡ የድልየኩም ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ CORONA ናይ መጠንቀቕታ ኣፕ ብመበቆ ናይ ባህሪ ምኽርታት፡ ሕጊ ዕዮ ከምኡ ድማ ላዊ ቋንቋኹም ኣሎ። ስርዓታት ጉዕዞ ኣብ ቆላሕታ www.integrationsbeauftragte.de/ ጥዕና corona-warn-app ንገዛእ ርእሰይን ካልኦትን ብኸመይ ክከላኸል ይኽእል፧ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኮሮናቫይረስ ኣብ ምቅላስ... More

Read the publication