تشخیص دعوت الهی برای خدمت
Read

تشخیص دعوت الهی برای خدمت

by ktabkhaneh

‫اﺳﺘﻴﻮﺁرت‬ ‫َﺖ‬‫ـ‬‫ﺗ‬ ‫ﮐﺸﻴﺶ‬ ‫ﺗ‬‫اﻟﻬﯽ‬ ‫دﻋﻮت‬ ‫ﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬”‫ﺗﻌﻠﻴﻢ‬“ TALIM Ministries

Read the publication