Galerija "Gradac" Raška

Serbia and Montenegro ckgradac.rs/galerija/

Galerija od 1996. godine radi u okviru Centra za kulturu "Gradac" Raška. Nalazi se u prizemlju Kuće Kursulića, u Ibarskoj ulici br. 6, u samom centru Raške. Do danas u Galeriji je organizovano preko 400 izložbi i za to vreme se deklarisala kao referentna... More