Πολιτική Ποιότητας   της Ακαδημαϊκής Μονάδας  για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ.
Read

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ.

by History and Archaeology Department AUTH

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «στην Ιστορική Έρευνα» Μ1.1 Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του Π.Μ.Σ. 20 Δεκεμβρίου 2023

Read the publication