Llanito Llanito Dis 2019
Read

Llanito Llanito Dis 2019

by LlanitoLlanito

£0.00 DIS 2019 N:7  LLANITOLLANITO à i s u m u n d o Hivert UN ANYO PALÂ PAVO NWEVO? PÂKWÂ FRIKASÀU Va traêle l'anyo nwevo argo Er wìxlist de Llanito Llanito Una reseta mu Llanita pa weno àr Llanito? pal'anyo ke viene komerse palâ Pâkwâ p. 3 p. 4 p. 5... More

Read the publication