Llanito Llanito Jun 2018
Read

Llanito Llanito Jun 2018

by LlanitoLlanito

£0.00 JUN 2018 N:1  LLANITOLLANITO à i s u m u n d o Hivert LÔ ITALIANÔ NTSENYÀ PALAVRÂ DE HIVERTÀ HENOVÊH HENOVESÂ D'ònde venìan lô Italianô ke Podrìa ntsenyarse'r Kê palavrâ Henovesâ tavan n'Hivertà n'1834? Henovêh n'Hivertà? ai ner Llanito? p. 3 p. 4 p.... More

Read the publication