ก้าวพ้นจากความยากไร้ / Emergence from Poverty
Read

ก้าวพ้นจากความยากไร้ / Emergence from Poverty

by ATD Fourth World Asia

การถอดบทเรียนแนวทางการทำงานกับผู้ยากไร้และเครื่องบ่งชี้ความสำเร็จในกรณีศึกษา บันทึกเรื่องราวของชุมชนผ่านการทำงานของอาสาสมัคร แม้เครื่องบ่งชี้ความสำเร็จจะไม่ได้ปรากฏในกรณีศึกษาอย่างครบถ้วนแต่ก็สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้ยากไร้ได้... More

Read the publication