پیامبر اسلام و زن
Read

پیامبر اسلام و زن

by azad ahmad

! !‫کرد؟‬ ‫می‬ ‫سکس‬ ‫خود‬ ‫ساله‬ ۹ ‫زن‬ ‫عایشه‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫پیامبر‬ ! ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫جا‬ ‫این‬ !‫کرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫جنسی‬ ‫تماس‬ ‫وی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫ازدواج‬ ‫ساله‬ ۹ ‫کودک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اسالم‬ ‫پیامبر‬ ‫نکنید‬ ‫تعجب‬ ‫زنان‬ ‫و‬ ‫عایشه‬ ‫سن‬... More

Read the publication