محمد، زید و زینب
Read

محمد، زید و زینب

by azad ahmad

‫ز‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺐ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺪ‬ ، ‫ﻣ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺪ‬ www.zandiq.com ‫ز‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻖ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻂ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺪ‬ ‫ه‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺮ‬ http://www.zandiq.com/articles/0000000267.shtml : ‫ا‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﯽ‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ 20-01-2011 : ‫ﻣ‬ ‫ﺮ‬ ‫و‬... More

Read the publication