تفسیر مقدمه بر اناجیل
Read

تفسیر مقدمه بر اناجیل

by ktabkhaneh

  ‫اﻧﺎﺟﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫اﻧﺎﺟﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ I In nt tr ro od du uc ct ti io on n t to o t th he e G Go os sp pe el ls s ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نو‬ ‫شته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬... More

Read the publication