تفسیر رساله اول به تيموتائوس
Read

تفسیر رساله اول به تيموتائوس

by ktabkhaneh

  ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫اول‬ ‫اول‬ ‫ﺗﻴﻤﻮﺗﺎﺋﻮس‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻴﻤﻮﺗﺎﺋﻮس‬ ‫ﺑﻪ‬ T Th he e F Fi ir rs st t E Ep pi is st tl le e t to o T Ti im mo ot th hy y ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نو‬ ‫شته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬... More

Read the publication