خداوند شبان من است
Read

خداوند شبان من است

by ktabkhaneh

‫است‬ ‫من‬ ‫شبان‬ ‫خداوند‬ ‫یر‬ ‫می‬ ،‫بی‬ ،‫اف‬ :‫نوشته‬ ‫اسحق‬ ‫فلورانس‬ :‫ترجمه‬

Read the publication