سنت یک پیغام زنده
Read

سنت یک پیغام زنده

by ktabkhaneh

Áb½“ ÂUGOÄ p¹ ¨XMÝ Áb½“ ÂUGOÄ p¹ ¨XMÝ ‫ﺳﻨﺖ‬ ‫ز‬‫ﭘﻴﻐﺎم‬‫ﻳﻚ‬ ‫ﻧﺪه‬ ‫دوان‬‫وﻳﻠﻔﺮد‬ jÝu²Ä `DÝ www.irancatholic.com

Read the publication