مردی از شهر ویرانه ها
Read

مردی از شهر ویرانه ها

by ktabkhaneh

‫شهر‬ ‫از‬ ‫مردی‬ ‫ها‬‫ویرانه‬ ‫بونیان‬ ‫جان‬ :‫نوشته‬ ‫اسحاق‬ ‫شمس‬ ‫کیخسرو‬ :‫ترجمه‬

Read the publication