Ковальчук Леонід Якимович : біобібліогр. покажчик / Бібліотека ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ; укладачі: І. І. Гаврищак, Н. П. Водюк, С. Г. Дембровська, Н. М. Козій. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. –
Read

Ковальчук Леонід Якимович : біобібліогр. покажчик / Бібліотека ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» ; укладачі: І. І. Гаврищак, Н. П. Водюк, С. Г. Дембровська, Н. М. Козій. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. –

by Бібліотека Тернопільського державного медичного університету

У біобібліографічному покажчику представлено науковий доробок доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАМН України, ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Леоніда Якимовича... More

Read the publication