درک پرینس - محبت بی حد الهی
Read

درک پرینس - محبت بی حد الهی

by derek.prince.ir

خدا محبت است . این آیه از عهد جدید بنیاد این کتاب را تشکیل می دهد

Read the publication