והיא שעמדה - עדות שמואל נשר
Read

והיא שעמדה - עדות שמואל נשר

by pirsuma pirsuma

‫יא‬ ִ‫ה‬ ְ‫ו‬‫ה‬ ָ‫ד‬ ְ‫מ‬ ָ‫ע‬ ֶׁ‫ש‬ ‫עדותו‬‫של‬‫שמואל‬‫נשר‬(‫)אדלר‬ ]‫הקלד‬‫כאן‬‫את‬‫תקציר‬‫המסמך‬.‫התקציר‬‫הוא‬‫בדרך‬‫כלל‬‫סיכום‬‫קצר‬‫של‬‫תוכן‬ ‫המסמך‬.‫הקלד‬‫כאן‬‫את‬‫תקציר‬‫המסמך‬.‫התקציר‬‫הוא‬‫בדרך‬‫כלל‬‫סיכום‬‫קצר‬‫של‬ ‫תוכן‬‫המסמך‬[.

Read the publication