Βαθμοί Ασφαλείας και Συστήματα Ασφαλείας.
Read

Βαθμοί Ασφαλείας και Συστήματα Ασφαλείας.

by Kounis Georgios

Κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 50131 στα Συστήματα Ασφαλείας. www.gnems.gr – info@gnems.gr 1 Εισαγωγή. Έλεγχοι Συστημάτων Συναγερμού Εισβολέων (ΣΣΕ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 50131-1:2006... More

Read the publication