Özle Türk - Yeni toplumsal hareklerde kadin olmak üzerine Türkiye’den bir Örnek
Read

Özle Türk - Yeni toplumsal hareklerde kadin olmak üzerine Türkiye’den bir Örnek

by IFEA Istanbul

ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ENSTĠTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLERDE KADIN OLMAK ÜZERĠNE TÜRKĠYE’DEN BĠR ÖRNEK ÖZLE TÜRK 115614020 DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA KALEM BERK ĠSTANBUL 2018

Read the publication