จารึกวิจักษ์ เล่ม 2
Read

จารึกวิจักษ์ เล่ม 2

by Apisit Uthakhamkong

จารึกโบราณเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่บันทึกเรื่องราวของสังคมในอดีต ในขณะเดียวกันจารึกโบราณก็เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิในงานวิชาการต่างๆ แม้ว่าผลงานการอ่านจารึกในประเทศไทยมีอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก แต่บูรณาการของเนื้อหาในจารึกกลับศึกษาได้ยาก... More

Read the publication