Освіта в Європі
Read

Освіта в Європі

by Ольга Романюк

1 У п р а в л і н н я к у л ь т у р и , т у р и з м у т а о х о р о н и к у л ь т у р н о ї с п а д щ и н и Д н і п р о в с ь к о ї р а й о н н о ї в м і с т і К и є в і д е р ж а в н о ї а д м і н і с т р а ц і ї Ц е н т р а л ь н а р а й о н а б і б л і о... More

Read the publication