Quy Sơn Cảnh Sách (Thiền Sư Linh Hựu - HT Thanh Từ dịch)
Read

Quy Sơn Cảnh Sách (Thiền Sư Linh Hựu - HT Thanh Từ dịch)

by Thư Viện GĐPT

1 Qui sơn cảnh sách Quyển Qui Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu. Do Ngài ở tại núi Qui, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Qui Sơn. Quyển luận này nhằm mục đích... More

Read the publication