Lektira za nastavnike
Read

Lektira za nastavnike

by Mladenović Vladan

1 ОБАВЕЗНА ЛЕКТИРА ЗА НАСТАВНИКЕ или „Како сам провео пола летњег распуста читајући публикације ОЕЦД1-а о учењу“ Нема нищта лпще у кафанским анализама билп шега па ни пбразпваоа, акп је друщтвп дпбрп, а местп радое пстане кафана. Али акп се расправља,... More

Read the publication