عومەر باڵەکی  - حیزبی دێموکراتی کوردستان ‌و  پرسی قانوون
Read

عومەر باڵەکی - حیزبی دێموکراتی کوردستان ‌و پرسی قانوون

by Agri Balaki

عومەر باڵەکی - حیزبی دێموکراتی کوردستان ‌و پرسی قانوون

Read the publication