Afgangsprøven 9, klasse december 1990
Read

Afgangsprøven 9, klasse december 1990

by bjoern.sandberg

Rikkeovervejerat kobe musikanleggetog to hojttalere. o Beregnkobsprisen. Hunhar6100kr. o Hvormegetmanglerhun? o Hvadvildetkosteat leje musikanlaggeti 12mAneder? o HvormangemAnedervildergA, tar densamledelejeudgift er ligesAstorsomkobsprisen?... More

Read the publication