Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Spain pssjd.org/

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i d’investigació integrats en dos àmbits d'atenció amb identitat pròpia: l'Hospital de Sant Boi i la Xarxa de Salut Mental, que posa en pràctica un model d’atenció integral, de... More