درک پرینس - درمان خدا برای حس طرد شدگی
Read

درک پرینس - درمان خدا برای حس طرد شدگی

by derek.prince.ir

در این کتاب درک پرینس به افرادی که با مشکل طرد شدگی روبرو هستند راهکارهای لازم از کتاب مقدس ارائه می کند

Read the publication