Create a free account Join Calaméo to publish and share documents with the world!
Rate and comment your favorite publications, download documents and share your readings with your friends.

Kuizi i Diturisë "Suedia 2010"

Adobe PDF document 8 pages
 
Published by

Pyetje dhe përgjigje në gjuhën shqipe 1. Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato? 2. Cilët emra bëjnë pjesë në lakimin e dytë ? 3. Sa bashkëtingëllore dyshe ka alfabeti ynë dhe cilat janë ato? 4. Cilin alfabet...   [More]

Would you like to comment?

Join Calaméo for a free account, or log in if you are already a member.

 

My publications

Related publications

100416 - Etymological scribbles II, 16 prill 2010
100418 - Etymological scribbles II, 18 prill 2010
100506 - Etymological scribbles, 06 maj 2010
100508 - Etymological scribbles, 08 maj 2010
100508 - Etymological scribbles, 08 maj 2010